NL

Studio Krom

Creative Technology
Workshops

Nieuwe technologieën, creatief denken,
rapid prototyping en interactie.
New technologies, creative thinking,
rapid prototyping and interaction

Ben jij creatief en droom je graag over wat er mogelijk is? Door technologische kennis op te doen en dit te combineren met je creativiteit, kun je innovatieve concepten bedenken én realiseren. Tijdens deze reeks workshops experimenteren we met nieuwe technologieën. We verkennen zo samen de wereld van interactie.
Je komt in aanraking met verschillende technologieën en nieuwe media en gaat aan de slag met vormgeving, creatief denken, rapid prototyping en interactie.

Je leert over hoe technologie het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Onder begeleiding van studio Krom en verschillende gastdocenten ontwikkel je in groepsverband een creatief concept. Problemen en kansen in de zorg zullen dienen als vertrekpunt van deze concepten. Door prototypes te bouwen werken we toe naar een interactieve ervaring die bestaat in de digitale én fysieke wereld. De projecten en thema's hieronder zijn voorbeelden van richtingen die je kunt verkennen.
Are you creative? Do you dream about what could be? By gaining knowledge about technology and using your creativity, you'll be able to develop innovative concepts. During this series of workshops we will experiment with new technologies and together we will explore the world of interaction. You will encounter different technologies and new media and get started with design, creative thinking, rapid prototyping and interaction. You will learn about the impact technology can have on our behavior. Together with Studio Krom, various professionals and your fellow participants, you'll develop a creative concept. Challenges and opportunities arising from the field of healthcare will serve as a starting point for these concepts. By building prototypes we will work towards an interactive experience that exists in the digital and physical world. The projects and themes below are examples of directions you could explore.

Bekijk detailsView details
 Sparkel Voorbeeldproject Articulate

Verhalen over depressieStories about depression

Een van de problemen die mensen met een depressie ervaren is onbegrip en een gevoel van isolatie. Hoe zou een interactieve installatie deze kloof kunnen dichten?One of the problems people with depression encounter is feeling misunderstood and becoming more and more isolated. How could an interactive installation close this gap in understanding?

Sparkel Voorbeeldproject Homepod

Het huis van de toekomstHome of the future

TV's, computers, slimme thermostaten; onze leefomgeving is de afgelopen jaren veranderd. Deze innovaties zijn gericht op entertainment, maar kunnen ze het leven makkelijker maken voor mensen met een fysieke of mentale aandoening?Televisions, computers, smart thermostats, over the past few years our living environment has changed. Could these innovations help people with a physical condition or a mental disorder?

Sparkel Voorbeeldproject Google Home

Creative Coding

Code kan een gereedschap zijn in een creatief proces. Je kunt creative coding vergelijken met schilderen of muziek maken. Het is een vorm van visuele expressie. Wij kunnen je de basis van code leren. Kun jij iets maken wat anderen aanspreekt?Code could be one of your tools in a creative process. You can compare creative coding with painting or making music. It's a form of visual expression. We can teach you the basics of coding. Are you able to create something that appeals to others?

Waar en wanneerWhere and when

We gaan gezamenlijk werken in TAC in Eindhoven, waar negen bijeenkomsten zullen worden georganiseerd op zondagen tussen maart en juni. In de workshops gaan we er van uit dat deelnemers geen voorkennis hebben. Maak je daar dus geen zorgen om! Het project is open voor jongeren met een leeftijd tussen 14 en 27 jaar en loopt als proef voor de maatschappelijke diensttijd. Deelnemen is kosteloos, maar het is wel een vereiste dat je zelf een laptop kunt meebrengen waar je op kunt werken. Eventuele reiskosten die je maakt worden vergoed. Inschrijven kan tot 5 maart. We plannen deze dagen te gebruiken: 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 19/04, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05. We hopen de expositie op 13 juni te organiseren. Maak je geen zorgen als je een van deze dagen niet kunt. Daar komen we wel uit. Together we will work at TAC in Eindhoven. There will be nine sessions on Sundays between March and June. Don't worry about your current skill level, you do not need any prior knowledge to participate. The project is open for people between the age of 14 and 27. Participation is free, but we do ask you to bring your own laptop to work on. Any travel expenses will be compensated. You can register until the 5th of March. We are planning to use the following days: 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 19/04, 10/05, 17/05, 24/05, 31/05. We are hoping to exhibit the work on June 13th. Don't worry if some days don't work for you. We will figure something out!

Schrijf je inSign up

De begeleiders zijn Joris en Cas van Krom. Studio Krom maakt interactieve ervaringen en beelden. Ze ontwikkelen en realiseren concepten die met één voet in de designwereld staan en met de ander in de wereld van technologie en nieuwe media.The workshop facilitators are Joris and Cas of Krom. Studio Krom creates interactive experiences and visuals. They develop creative concepts that exist in the world of technology, art and design.

Mocht je een vraag hebben, mail dan naar info@krom.studioIf you have any questions, feel free to contact us at info@krom.studio.

Studio

Temporary Art Centre / studio 149
Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven
The Netherlands

Online